کمترین: 
3182.7
بیشترین: 
3182.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3182.7
زمان: 
12/1 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 1 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3182.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":3182.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399