کمترین: 
3790.1
بیشترین: 
3790.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3790.1
زمان: 
12/1 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 1 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 3790.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":3790.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398