کمترین: 
794.1
بیشترین: 
794.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794.1
زمان: 
12/1 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 1 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 794.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":794.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398