کمترین: 
5486.1
بیشترین: 
5486.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5486.1
زمان: 
12/1 10:20
قیمت پوند امروز 1 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 اسفند 1397 , 5486.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":5486.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398