کمترین: 
4765.1
بیشترین: 
4765.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4765.1
زمان: 
12/1 10:20
قیمت یورو امروز 1 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 اسفند 1397 , 4765.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 10:20","price":4765.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398