پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.5555
بیشترین: 
1.5985
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.5985
زمان: 
12/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 1.5985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":1.565},{"date":"1397/12/01 00:32","price":1.5665},{"date":"1397/12/01 01:08","price":1.567},{"date":"1397/12/01 01:32","price":1.5655},{"date":"1397/12/01 02:08","price":1.566},{"date":"1397/12/01 03:08","price":1.564},{"date":"1397/12/01 03:32","price":1.562},{"date":"1397/12/01 04:08","price":1.5605},{"date":"1397/12/01 04:32","price":1.561},{"date":"1397/12/01 05:08","price":1.558},{"date":"1397/12/01 05:32","price":1.5615},{"date":"1397/12/01 06:08","price":1.5635},{"date":"1397/12/01 06:32","price":1.5675},{"date":"1397/12/01 07:08","price":1.5681},{"date":"1397/12/01 07:32","price":1.5675},{"date":"1397/12/01 08:08","price":1.563},{"date":"1397/12/01 08:32","price":1.5605},{"date":"1397/12/01 09:08","price":1.5615},{"date":"1397/12/01 10:08","price":1.5625},{"date":"1397/12/01 10:32","price":1.5617},{"date":"1397/12/01 11:08","price":1.5635},{"date":"1397/12/01 12:08","price":1.5599},{"date":"1397/12/01 13:08","price":1.5583},{"date":"1397/12/01 13:32","price":1.5566},{"date":"1397/12/01 14:08","price":1.5565},{"date":"1397/12/01 14:32","price":1.5582},{"date":"1397/12/01 15:08","price":1.5555},{"date":"1397/12/01 16:08","price":1.5595},{"date":"1397/12/01 17:08","price":1.5615},{"date":"1397/12/01 18:08","price":1.5574},{"date":"1397/12/01 18:32","price":1.5695},{"date":"1397/12/01 19:08","price":1.5789},{"date":"1397/12/01 19:32","price":1.5765},{"date":"1397/12/01 20:08","price":1.5902},{"date":"1397/12/01 21:08","price":1.5914},{"date":"1397/12/01 21:32","price":1.5926},{"date":"1397/12/01 22:08","price":1.5925},{"date":"1397/12/01 23:08","price":1.595},{"date":"1397/12/01 23:32","price":1.5985}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398