پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.11
بیشترین: 
57.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.28
زمان: 
12/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 57.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:08","price":56.45},{"date":"1397/12/01 00:32","price":56.41},{"date":"1397/12/01 01:08","price":56.43},{"date":"1397/12/01 01:32","price":56.41},{"date":"1397/12/01 02:08","price":56.42},{"date":"1397/12/01 03:08","price":56.36},{"date":"1397/12/01 03:32","price":56.33},{"date":"1397/12/01 04:08","price":56.25},{"date":"1397/12/01 04:32","price":56.31},{"date":"1397/12/01 05:08","price":56.23},{"date":"1397/12/01 05:32","price":56.35},{"date":"1397/12/01 06:08","price":56.39},{"date":"1397/12/01 06:32","price":56.64},{"date":"1397/12/01 07:08","price":56.69},{"date":"1397/12/01 07:32","price":56.67},{"date":"1397/12/01 08:08","price":56.48},{"date":"1397/12/01 08:32","price":56.44},{"date":"1397/12/01 09:08","price":56.5},{"date":"1397/12/01 10:08","price":56.52},{"date":"1397/12/01 10:32","price":56.5},{"date":"1397/12/01 11:08","price":56.58},{"date":"1397/12/01 12:08","price":56.52},{"date":"1397/12/01 13:08","price":56.24},{"date":"1397/12/01 13:32","price":56.26},{"date":"1397/12/01 14:08","price":56.28},{"date":"1397/12/01 14:32","price":56.3},{"date":"1397/12/01 15:08","price":56.19},{"date":"1397/12/01 16:08","price":56.16},{"date":"1397/12/01 17:08","price":56.11},{"date":"1397/12/01 18:08","price":56.14},{"date":"1397/12/01 18:32","price":56.38},{"date":"1397/12/01 19:08","price":56.56},{"date":"1397/12/01 19:32","price":56.7},{"date":"1397/12/01 20:08","price":57.2},{"date":"1397/12/01 21:08","price":57.26},{"date":"1397/12/01 21:32","price":57.31},{"date":"1397/12/01 22:08","price":57.3},{"date":"1397/12/01 22:32","price":57.24},{"date":"1397/12/01 23:08","price":57.19},{"date":"1397/12/01 23:32","price":57.28}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398