کمترین: 
143.9
بیشترین: 
149.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149.01
زمان: 
12/1 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 اسفند 1397 , 149.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:00","price":148},{"date":"1397/12/01 03:00","price":146.89},{"date":"1397/12/01 06:00","price":144.41},{"date":"1397/12/01 09:00","price":143.9},{"date":"1397/12/01 12:00","price":144.7},{"date":"1397/12/01 15:00","price":148.45},{"date":"1397/12/01 18:00","price":149.19},{"date":"1397/12/01 21:00","price":149.01}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399