کمترین: 
3990.9
بیشترین: 
4049.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4028
زمان: 
12/1 21:00
قیمت بیت کوین امروز 1 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 اسفند 1397 , 4028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/01 00:00","price":4049.5},{"date":"1397/12/01 03:00","price":4005.8},{"date":"1397/12/01 06:00","price":3994.7},{"date":"1397/12/01 09:00","price":3990.9},{"date":"1397/12/01 12:00","price":4001.2},{"date":"1397/12/01 15:00","price":4046.4},{"date":"1397/12/01 18:00","price":4020.2},{"date":"1397/12/01 21:00","price":4028}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398