کمترین: 
2424000
بیشترین: 
2464000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2464000
زمان: 
11/30 14:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 2464000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:54","price":2424000},{"date":"1397/11/30 12:06","price":2434000},{"date":"1397/11/30 14:06","price":2464000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398