کمترین: 
4270000
بیشترین: 
4315000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4315000
زمان: 
11/30 14:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 4315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:54","price":4270000},{"date":"1397/11/30 12:06","price":4300000},{"date":"1397/11/30 14:06","price":4315000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399