کمترین: 
157387
بیشترین: 
157513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157387.0
زمان: 
11/30 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 30 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 157387.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:50","price":157438.0},{"date":"1397/11/30 12:00","price":157513.0},{"date":"1397/11/30 13:10","price":157408.0},{"date":"1397/11/30 14:50","price":157387.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399