کمترین: 
3130
بیشترین: 
3137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3137
زمان: 
11/30 18:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3137 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":3130},{"date":"1397/11/30 12:10","price":3131},{"date":"1397/11/30 12:40","price":3132},{"date":"1397/11/30 13:20","price":3131},{"date":"1397/11/30 13:40","price":3134},{"date":"1397/11/30 13:50","price":3132},{"date":"1397/11/30 14:20","price":3135},{"date":"1397/11/30 18:50","price":3137}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399