کمترین: 
33081
بیشترین: 
33133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33133
زمان: 
11/30 18:50
قیمت ریال عمان امروز 30 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 33133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":33107},{"date":"1397/11/30 12:10","price":33081},{"date":"1397/11/30 13:30","price":33082},{"date":"1397/11/30 14:20","price":33106},{"date":"1397/11/30 16:10","price":33108},{"date":"1397/11/30 16:20","price":33107},{"date":"1397/11/30 18:50","price":33133}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398