کمترین: 
7408
بیشترین: 
7529
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7529
زمان: 
11/30 18:50
قیمت منات آذربایجان امروز 30 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 7529 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":7524},{"date":"1397/11/30 12:10","price":7518},{"date":"1397/11/30 14:20","price":7524},{"date":"1397/11/30 17:20","price":7408},{"date":"1397/11/30 17:30","price":7524},{"date":"1397/11/30 18:50","price":7529}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399