کمترین: 
193
بیشترین: 
193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193
زمان: 
11/30 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 30 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":193}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398