کمترین: 
172
بیشترین: 
172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
172
زمان: 
11/30 11:20
قیمت افغانی امروز 30 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":172}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398