کمترین: 
9085
بیشترین: 
9129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9128
زمان: 
11/30 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 بهمن 1397 , 9128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":9109},{"date":"1397/11/30 11:27","price":9094},{"date":"1397/11/30 11:40","price":9105},{"date":"1397/11/30 11:50","price":9103},{"date":"1397/11/30 12:10","price":9102},{"date":"1397/11/30 12:20","price":9098},{"date":"1397/11/30 12:30","price":9093},{"date":"1397/11/30 12:40","price":9092},{"date":"1397/11/30 12:50","price":9096},{"date":"1397/11/30 13:00","price":9087},{"date":"1397/11/30 13:10","price":9085},{"date":"1397/11/30 13:20","price":9088},{"date":"1397/11/30 13:30","price":9085},{"date":"1397/11/30 13:50","price":9087},{"date":"1397/11/30 14:00","price":9089},{"date":"1397/11/30 14:20","price":9101},{"date":"1397/11/30 14:40","price":9099},{"date":"1397/11/30 14:50","price":9100},{"date":"1397/11/30 15:10","price":9095},{"date":"1397/11/30 15:50","price":9092},{"date":"1397/11/30 16:10","price":9090},{"date":"1397/11/30 16:20","price":9089},{"date":"1397/11/30 16:30","price":9094},{"date":"1397/11/30 16:40","price":9091},{"date":"1397/11/30 16:50","price":9096},{"date":"1397/11/30 17:00","price":9098},{"date":"1397/11/30 17:20","price":9101},{"date":"1397/11/30 17:30","price":9100},{"date":"1397/11/30 17:40","price":9101},{"date":"1397/11/30 17:50","price":9103},{"date":"1397/11/30 18:00","price":9105},{"date":"1397/11/30 18:10","price":9104},{"date":"1397/11/30 18:20","price":9113},{"date":"1397/11/30 18:30","price":9110},{"date":"1397/11/30 18:50","price":9120},{"date":"1397/11/30 19:00","price":9126},{"date":"1397/11/30 19:10","price":9129},{"date":"1397/11/30 19:20","price":9128}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399