پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1793000
بیشترین: 
1847000
قیمت تقلبی: 
1830000
زمان: 
11/30 19:05
قیمت آبشده شنبه ای امروز 30 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1830000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":1795000},{"date":"1397/11/30 11:25","price":1797000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":1796000},{"date":"1397/11/30 11:35","price":1804000},{"date":"1397/11/30 11:40","price":1818000},{"date":"1397/11/30 11:45","price":1825000},{"date":"1397/11/30 11:50","price":1818000},{"date":"1397/11/30 11:55","price":1819000},{"date":"1397/11/30 12:00","price":1816000},{"date":"1397/11/30 12:05","price":1814000},{"date":"1397/11/30 12:10","price":1817000},{"date":"1397/11/30 12:15","price":1822000},{"date":"1397/11/30 12:25","price":1820000},{"date":"1397/11/30 12:30","price":1827000},{"date":"1397/11/30 12:35","price":1826000},{"date":"1397/11/30 12:40","price":1828000},{"date":"1397/11/30 12:55","price":1835000},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1845000},{"date":"1397/11/30 13:05","price":1840000},{"date":"1397/11/30 13:10","price":1835000},{"date":"1397/11/30 13:15","price":1838000},{"date":"1397/11/30 13:20","price":1835000},{"date":"1397/11/30 13:25","price":1842000},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1847000},{"date":"1397/11/30 13:40","price":1840000},{"date":"1397/11/30 13:45","price":1828000},{"date":"1397/11/30 13:50","price":1836000},{"date":"1397/11/30 13:55","price":1830000},{"date":"1397/11/30 14:00","price":1827000},{"date":"1397/11/30 14:05","price":1828000},{"date":"1397/11/30 14:10","price":1824000},{"date":"1397/11/30 14:15","price":1825000},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1819000},{"date":"1397/11/30 14:30","price":1822000},{"date":"1397/11/30 14:40","price":1824000},{"date":"1397/11/30 14:45","price":1825000},{"date":"1397/11/30 14:50","price":1824000},{"date":"1397/11/30 15:00","price":1826000},{"date":"1397/11/30 15:05","price":1825000},{"date":"1397/11/30 15:40","price":1818000},{"date":"1397/11/30 16:00","price":1808000},{"date":"1397/11/30 16:05","price":1801000},{"date":"1397/11/30 16:10","price":1799000},{"date":"1397/11/30 16:15","price":1793000},{"date":"1397/11/30 16:20","price":1797000},{"date":"1397/11/30 16:25","price":1805000},{"date":"1397/11/30 16:30","price":1798000},{"date":"1397/11/30 16:35","price":1800000},{"date":"1397/11/30 16:40","price":1803000},{"date":"1397/11/30 16:45","price":1801000},{"date":"1397/11/30 16:55","price":1798000},{"date":"1397/11/30 17:00","price":1802000},{"date":"1397/11/30 17:05","price":1798000},{"date":"1397/11/30 17:10","price":1809000},{"date":"1397/11/30 17:20","price":1810000},{"date":"1397/11/30 17:25","price":1816000},{"date":"1397/11/30 17:30","price":1814000},{"date":"1397/11/30 17:35","price":1821000},{"date":"1397/11/30 17:40","price":1814000},{"date":"1397/11/30 17:45","price":1820000},{"date":"1397/11/30 17:55","price":1817000},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1820000},{"date":"1397/11/30 18:05","price":1823000},{"date":"1397/11/30 18:10","price":1822000},{"date":"1397/11/30 18:15","price":1825000},{"date":"1397/11/30 18:20","price":1824000},{"date":"1397/11/30 18:25","price":1831000},{"date":"1397/11/30 18:30","price":1827000},{"date":"1397/11/30 18:35","price":1828000},{"date":"1397/11/30 18:45","price":1826000},{"date":"1397/11/30 18:55","price":1829000},{"date":"1397/11/30 19:05","price":1830000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398