کمترین: 
11540
بیشترین: 
11584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11571
زمان: 
11/30 19:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 11571 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":11562},{"date":"1397/11/30 12:10","price":11549},{"date":"1397/11/30 12:20","price":11553},{"date":"1397/11/30 12:30","price":11540},{"date":"1397/11/30 12:40","price":11553},{"date":"1397/11/30 12:50","price":11540},{"date":"1397/11/30 14:20","price":11549},{"date":"1397/11/30 17:30","price":11562},{"date":"1397/11/30 18:20","price":11575},{"date":"1397/11/30 18:30","price":11562},{"date":"1397/11/30 18:50","price":11571},{"date":"1397/11/30 19:00","price":11584},{"date":"1397/11/30 19:10","price":11571}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399