کمترین: 
1888
بیشترین: 
1894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1894
زمان: 
11/30 18:50
قیمت یوان چین امروز 30 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":1888},{"date":"1397/11/30 11:40","price":1889},{"date":"1397/11/30 12:20","price":1890},{"date":"1397/11/30 12:50","price":1891},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1890},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1889},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1890},{"date":"1397/11/30 15:00","price":1892},{"date":"1397/11/30 15:10","price":1890},{"date":"1397/11/30 15:50","price":1892},{"date":"1397/11/30 16:10","price":1890},{"date":"1397/11/30 16:50","price":1892},{"date":"1397/11/30 17:10","price":1890},{"date":"1397/11/30 18:10","price":1892},{"date":"1397/11/30 18:50","price":1894}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399