کمترین: 
3480
بیشترین: 
3485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3485
زمان: 
11/30 18:50
قیمت درهم امارات امروز 30 بهمن 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":3483},{"date":"1397/11/30 12:10","price":3480},{"date":"1397/11/30 14:20","price":3483},{"date":"1397/11/30 18:50","price":3485}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398