پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16500
بیشترین: 
16639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16632
زمان: 
11/30 19:20
قیمت پوند امروز 30 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 بهمن 1397 , 16632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:20","price":16518},{"date":"1397/11/30 11:27","price":16512},{"date":"1397/11/30 11:40","price":16518},{"date":"1397/11/30 11:50","price":16516},{"date":"1397/11/30 12:00","price":16522},{"date":"1397/11/30 12:10","price":16526},{"date":"1397/11/30 12:20","price":16530},{"date":"1397/11/30 12:30","price":16523},{"date":"1397/11/30 12:40","price":16511},{"date":"1397/11/30 12:50","price":16517},{"date":"1397/11/30 13:00","price":16512},{"date":"1397/11/30 13:10","price":16513},{"date":"1397/11/30 13:20","price":16500},{"date":"1397/11/30 13:30","price":16507},{"date":"1397/11/30 13:40","price":16504},{"date":"1397/11/30 13:50","price":16513},{"date":"1397/11/30 14:00","price":16512},{"date":"1397/11/30 14:10","price":16513},{"date":"1397/11/30 14:20","price":16531},{"date":"1397/11/30 14:50","price":16536},{"date":"1397/11/30 15:00","price":16534},{"date":"1397/11/30 15:10","price":16516},{"date":"1397/11/30 15:50","price":16521},{"date":"1397/11/30 16:20","price":16526},{"date":"1397/11/30 16:30","price":16539},{"date":"1397/11/30 16:40","price":16543},{"date":"1397/11/30 16:50","price":16566},{"date":"1397/11/30 17:00","price":16569},{"date":"1397/11/30 17:20","price":16559},{"date":"1397/11/30 17:30","price":16566},{"date":"1397/11/30 17:50","price":16568},{"date":"1397/11/30 18:00","price":16577},{"date":"1397/11/30 18:10","price":16573},{"date":"1397/11/30 18:20","price":16585},{"date":"1397/11/30 18:30","price":16587},{"date":"1397/11/30 18:50","price":16631},{"date":"1397/11/30 19:00","price":16639},{"date":"1397/11/30 19:10","price":16630},{"date":"1397/11/30 19:20","price":16632}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398