پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
406800
بیشترین: 
420300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
416500
زمان: 
11/30 18:55
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 30 بهمن 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 30 بهمن 1397 , 416500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:10","price":406800},{"date":"1397/11/30 11:15","price":407300},{"date":"1397/11/30 11:20","price":407100},{"date":"1397/11/30 11:25","price":408800},{"date":"1397/11/30 11:27","price":408900},{"date":"1397/11/30 11:35","price":410700},{"date":"1397/11/30 11:40","price":412800},{"date":"1397/11/30 11:45","price":415300},{"date":"1397/11/30 11:50","price":413700},{"date":"1397/11/30 11:55","price":413900},{"date":"1397/11/30 12:00","price":413200},{"date":"1397/11/30 12:05","price":412300},{"date":"1397/11/30 12:10","price":413400},{"date":"1397/11/30 12:15","price":414100},{"date":"1397/11/30 12:20","price":414600},{"date":"1397/11/30 12:25","price":414100},{"date":"1397/11/30 12:30","price":415700},{"date":"1397/11/30 12:35","price":415500},{"date":"1397/11/30 12:40","price":415900},{"date":"1397/11/30 12:55","price":417500},{"date":"1397/11/30 13:00","price":419800},{"date":"1397/11/30 13:05","price":418700},{"date":"1397/11/30 13:10","price":417500},{"date":"1397/11/30 13:15","price":418200},{"date":"1397/11/30 13:20","price":417500},{"date":"1397/11/30 13:25","price":418400},{"date":"1397/11/30 13:30","price":420300},{"date":"1397/11/30 13:40","price":419100},{"date":"1397/11/30 13:45","price":415900},{"date":"1397/11/30 13:50","price":417800},{"date":"1397/11/30 13:55","price":418000},{"date":"1397/11/30 14:15","price":415400},{"date":"1397/11/30 14:20","price":414000},{"date":"1397/11/30 14:30","price":414700},{"date":"1397/11/30 14:40","price":415100},{"date":"1397/11/30 14:45","price":415400},{"date":"1397/11/30 14:50","price":415100},{"date":"1397/11/30 15:00","price":415600},{"date":"1397/11/30 15:40","price":413800},{"date":"1397/11/30 16:00","price":411500},{"date":"1397/11/30 16:05","price":409700},{"date":"1397/11/30 16:15","price":408100},{"date":"1397/11/30 16:20","price":408800},{"date":"1397/11/30 16:25","price":410800},{"date":"1397/11/30 16:30","price":409200},{"date":"1397/11/30 16:35","price":409700},{"date":"1397/11/30 16:40","price":410400},{"date":"1397/11/30 16:45","price":409900},{"date":"1397/11/30 16:55","price":409200},{"date":"1397/11/30 17:00","price":408800},{"date":"1397/11/30 17:05","price":409200},{"date":"1397/11/30 17:10","price":411500},{"date":"1397/11/30 17:20","price":412000},{"date":"1397/11/30 17:25","price":413300},{"date":"1397/11/30 17:30","price":412900},{"date":"1397/11/30 17:35","price":414200},{"date":"1397/11/30 17:40","price":413100},{"date":"1397/11/30 17:45","price":414200},{"date":"1397/11/30 17:55","price":413500},{"date":"1397/11/30 18:00","price":414200},{"date":"1397/11/30 18:05","price":414900},{"date":"1397/11/30 18:10","price":414700},{"date":"1397/11/30 18:15","price":415400},{"date":"1397/11/30 18:20","price":415100},{"date":"1397/11/30 18:25","price":416300},{"date":"1397/11/30 18:30","price":415800},{"date":"1397/11/30 18:35","price":415600},{"date":"1397/11/30 18:40","price":416100},{"date":"1397/11/30 18:45","price":415800},{"date":"1397/11/30 18:55","price":416500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398