پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1769700
بیشترین: 
1787700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1786800
زمان: 
11/30 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 30 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1786800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:10","price":1769700},{"date":"1397/11/30 11:15","price":1770200},{"date":"1397/11/30 11:20","price":1770300},{"date":"1397/11/30 11:25","price":1770100},{"date":"1397/11/30 11:27","price":1770900},{"date":"1397/11/30 11:35","price":1771400},{"date":"1397/11/30 11:40","price":1771600},{"date":"1397/11/30 11:45","price":1771700},{"date":"1397/11/30 11:50","price":1772400},{"date":"1397/11/30 11:55","price":1771700},{"date":"1397/11/30 12:00","price":1772400},{"date":"1397/11/30 12:05","price":1773000},{"date":"1397/11/30 12:10","price":1772600},{"date":"1397/11/30 12:15","price":1772900},{"date":"1397/11/30 12:20","price":1772700},{"date":"1397/11/30 12:25","price":1772000},{"date":"1397/11/30 12:30","price":1772700},{"date":"1397/11/30 12:35","price":1772800},{"date":"1397/11/30 12:40","price":1773300},{"date":"1397/11/30 12:45","price":1773000},{"date":"1397/11/30 12:50","price":1774000},{"date":"1397/11/30 12:55","price":1774600},{"date":"1397/11/30 13:00","price":1774900},{"date":"1397/11/30 13:05","price":1774500},{"date":"1397/11/30 13:10","price":1774600},{"date":"1397/11/30 13:15","price":1774500},{"date":"1397/11/30 13:25","price":1774900},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1774200},{"date":"1397/11/30 13:40","price":1774400},{"date":"1397/11/30 13:45","price":1774300},{"date":"1397/11/30 13:55","price":1773700},{"date":"1397/11/30 14:00","price":1774000},{"date":"1397/11/30 14:05","price":1774300},{"date":"1397/11/30 14:10","price":1776100},{"date":"1397/11/30 14:15","price":1775900},{"date":"1397/11/30 14:20","price":1776000},{"date":"1397/11/30 14:30","price":1775800},{"date":"1397/11/30 14:40","price":1776300},{"date":"1397/11/30 14:45","price":1776600},{"date":"1397/11/30 14:50","price":1777100},{"date":"1397/11/30 14:55","price":1776400},{"date":"1397/11/30 15:00","price":1775900},{"date":"1397/11/30 15:05","price":1775800},{"date":"1397/11/30 15:40","price":1776100},{"date":"1397/11/30 16:00","price":1775900},{"date":"1397/11/30 16:05","price":1776100},{"date":"1397/11/30 16:10","price":1776300},{"date":"1397/11/30 16:15","price":1776800},{"date":"1397/11/30 16:20","price":1776600},{"date":"1397/11/30 16:25","price":1776500},{"date":"1397/11/30 16:30","price":1776800},{"date":"1397/11/30 16:35","price":1776900},{"date":"1397/11/30 16:40","price":1778200},{"date":"1397/11/30 16:45","price":1778500},{"date":"1397/11/30 16:55","price":1779000},{"date":"1397/11/30 17:05","price":1779200},{"date":"1397/11/30 17:10","price":1778900},{"date":"1397/11/30 17:20","price":1779100},{"date":"1397/11/30 17:25","price":1779400},{"date":"1397/11/30 17:30","price":1778800},{"date":"1397/11/30 17:35","price":1779300},{"date":"1397/11/30 17:40","price":1780200},{"date":"1397/11/30 17:45","price":1780100},{"date":"1397/11/30 17:55","price":1780700},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1781600},{"date":"1397/11/30 18:05","price":1781700},{"date":"1397/11/30 18:10","price":1781900},{"date":"1397/11/30 18:15","price":1780800},{"date":"1397/11/30 18:25","price":1781500},{"date":"1397/11/30 18:30","price":1783600},{"date":"1397/11/30 18:35","price":1784600},{"date":"1397/11/30 18:40","price":1784500},{"date":"1397/11/30 18:45","price":1785300},{"date":"1397/11/30 18:55","price":1785100},{"date":"1397/11/30 19:00","price":1786900},{"date":"1397/11/30 19:05","price":1787700},{"date":"1397/11/30 19:10","price":1786800}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398