پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
412330
بیشترین: 
425950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422140
زمان: 
11/30 18:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 30 بهمن 1397 , 422140 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:10","price":412330},{"date":"1397/11/30 11:15","price":412790},{"date":"1397/11/30 11:20","price":412560},{"date":"1397/11/30 11:25","price":414290},{"date":"1397/11/30 11:27","price":414400},{"date":"1397/11/30 11:35","price":416250},{"date":"1397/11/30 11:40","price":418330},{"date":"1397/11/30 11:45","price":420870},{"date":"1397/11/30 11:50","price":419250},{"date":"1397/11/30 11:55","price":419480},{"date":"1397/11/30 12:00","price":418790},{"date":"1397/11/30 12:05","price":417870},{"date":"1397/11/30 12:10","price":419020},{"date":"1397/11/30 12:15","price":419710},{"date":"1397/11/30 12:30","price":421330},{"date":"1397/11/30 12:35","price":421100},{"date":"1397/11/30 12:40","price":421560},{"date":"1397/11/30 12:55","price":423180},{"date":"1397/11/30 13:00","price":425490},{"date":"1397/11/30 13:05","price":424330},{"date":"1397/11/30 13:10","price":423180},{"date":"1397/11/30 13:15","price":423870},{"date":"1397/11/30 13:20","price":423180},{"date":"1397/11/30 13:25","price":424100},{"date":"1397/11/30 13:30","price":425950},{"date":"1397/11/30 13:40","price":424560},{"date":"1397/11/30 13:45","price":421560},{"date":"1397/11/30 13:50","price":423410},{"date":"1397/11/30 13:55","price":423640},{"date":"1397/11/30 14:15","price":420980},{"date":"1397/11/30 14:20","price":419600},{"date":"1397/11/30 14:30","price":420290},{"date":"1397/11/30 14:40","price":420980},{"date":"1397/11/30 14:50","price":420750},{"date":"1397/11/30 15:00","price":421210},{"date":"1397/11/30 15:40","price":419370},{"date":"1397/11/30 16:00","price":417060},{"date":"1397/11/30 16:05","price":415210},{"date":"1397/11/30 16:15","price":413600},{"date":"1397/11/30 16:20","price":414290},{"date":"1397/11/30 16:25","price":416370},{"date":"1397/11/30 16:30","price":414750},{"date":"1397/11/30 16:35","price":415210},{"date":"1397/11/30 16:40","price":415900},{"date":"1397/11/30 16:45","price":415440},{"date":"1397/11/30 16:55","price":414750},{"date":"1397/11/30 17:00","price":414290},{"date":"1397/11/30 17:05","price":414750},{"date":"1397/11/30 17:10","price":417060},{"date":"1397/11/30 17:20","price":417520},{"date":"1397/11/30 17:25","price":418910},{"date":"1397/11/30 17:30","price":418440},{"date":"1397/11/30 17:35","price":419830},{"date":"1397/11/30 17:40","price":418680},{"date":"1397/11/30 17:45","price":419830},{"date":"1397/11/30 17:55","price":419140},{"date":"1397/11/30 18:00","price":420750},{"date":"1397/11/30 18:05","price":420520},{"date":"1397/11/30 18:10","price":420290},{"date":"1397/11/30 18:15","price":420980},{"date":"1397/11/30 18:20","price":420750},{"date":"1397/11/30 18:25","price":421910},{"date":"1397/11/30 18:30","price":421450},{"date":"1397/11/30 18:35","price":421210},{"date":"1397/11/30 18:40","price":421680},{"date":"1397/11/30 18:45","price":421450},{"date":"1397/11/30 18:55","price":422140}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398