کمترین: 
20.01
بیشترین: 
20.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.21
زمان: 
11/30 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 30 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 20.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:08","price":20.1},{"date":"1397/11/30 11:32","price":20.01},{"date":"1397/11/30 12:08","price":20.22},{"date":"1397/11/30 13:08","price":20.34},{"date":"1397/11/30 13:32","price":20.4},{"date":"1397/11/30 14:08","price":20.44},{"date":"1397/11/30 14:32","price":20.37},{"date":"1397/11/30 15:08","price":20.36},{"date":"1397/11/30 15:32","price":20.39},{"date":"1397/11/30 16:08","price":20.57},{"date":"1397/11/30 16:32","price":20.37},{"date":"1397/11/30 17:08","price":20.35},{"date":"1397/11/30 18:08","price":20.22},{"date":"1397/11/30 18:32","price":20.14},{"date":"1397/11/30 19:08","price":20.32},{"date":"1397/11/30 19:32","price":20.27},{"date":"1397/11/30 20:08","price":20.3},{"date":"1397/11/30 20:32","price":20.22},{"date":"1397/11/30 21:08","price":20.21}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398