پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4439500
بیشترین: 
4495000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4483500
زمان: 
11/30 19:06
قیمت سکه امامی امروز 30 بهمن 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 4483500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 11:06","price":4451000},{"date":"1397/11/30 11:12","price":4451500},{"date":"1397/11/30 11:18","price":4450000},{"date":"1397/11/30 11:24","price":4445000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":4451500},{"date":"1397/11/30 11:36","price":4455500},{"date":"1397/11/30 11:42","price":4472000},{"date":"1397/11/30 11:54","price":4480000},{"date":"1397/11/30 12:00","price":4478000},{"date":"1397/11/30 12:06","price":4477500},{"date":"1397/11/30 12:12","price":4487500},{"date":"1397/11/30 12:18","price":4488500},{"date":"1397/11/30 12:24","price":4480500},{"date":"1397/11/30 12:30","price":4494000},{"date":"1397/11/30 12:36","price":4491500},{"date":"1397/11/30 12:42","price":4485000},{"date":"1397/11/30 12:48","price":4491000},{"date":"1397/11/30 12:54","price":4482000},{"date":"1397/11/30 13:00","price":4495000},{"date":"1397/11/30 13:06","price":4470000},{"date":"1397/11/30 13:12","price":4467500},{"date":"1397/11/30 13:18","price":4471500},{"date":"1397/11/30 13:24","price":4474000},{"date":"1397/11/30 13:30","price":4481000},{"date":"1397/11/30 13:36","price":4479500},{"date":"1397/11/30 13:42","price":4465000},{"date":"1397/11/30 13:48","price":4466000},{"date":"1397/11/30 13:54","price":4478500},{"date":"1397/11/30 14:00","price":4468500},{"date":"1397/11/30 14:06","price":4475000},{"date":"1397/11/30 14:12","price":4477500},{"date":"1397/11/30 14:18","price":4473000},{"date":"1397/11/30 14:24","price":4467500},{"date":"1397/11/30 14:30","price":4475000},{"date":"1397/11/30 14:36","price":4471000},{"date":"1397/11/30 14:42","price":4468500},{"date":"1397/11/30 14:48","price":4467500},{"date":"1397/11/30 14:54","price":4472500},{"date":"1397/11/30 15:00","price":4475000},{"date":"1397/11/30 15:06","price":4477500},{"date":"1397/11/30 15:36","price":4454000},{"date":"1397/11/30 16:00","price":4444000},{"date":"1397/11/30 16:06","price":4439500},{"date":"1397/11/30 16:12","price":4463000},{"date":"1397/11/30 16:18","price":4461000},{"date":"1397/11/30 16:24","price":4473500},{"date":"1397/11/30 16:30","price":4462000},{"date":"1397/11/30 16:36","price":4466500},{"date":"1397/11/30 16:48","price":4464000},{"date":"1397/11/30 16:54","price":4462000},{"date":"1397/11/30 17:00","price":4459500},{"date":"1397/11/30 17:06","price":4476000},{"date":"1397/11/30 17:18","price":4480500},{"date":"1397/11/30 17:24","price":4485500},{"date":"1397/11/30 17:30","price":4489000},{"date":"1397/11/30 17:36","price":4479000},{"date":"1397/11/30 17:42","price":4476500},{"date":"1397/11/30 17:48","price":4493500},{"date":"1397/11/30 17:54","price":4486500},{"date":"1397/11/30 18:00","price":4493500},{"date":"1397/11/30 18:06","price":4493000},{"date":"1397/11/30 18:24","price":4487500},{"date":"1397/11/30 18:30","price":4484000},{"date":"1397/11/30 18:36","price":4479000},{"date":"1397/11/30 18:54","price":4478000},{"date":"1397/11/30 19:06","price":4483500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398