کمترین: 
14700
بیشترین: 
14700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14700
زمان: 
11/30 10:30
قیمت یورو امروز 30 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 بهمن 1397 , 14700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:30","price":14700}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399