کمترین: 
12780
بیشترین: 
12800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12800
زمان: 
11/30 18:50
قیمت دلار امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 30 بهمن 1397 , 12800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:30","price":12800},{"date":"1397/11/30 11:20","price":12790},{"date":"1397/11/30 12:10","price":12780},{"date":"1397/11/30 14:20","price":12790},{"date":"1397/11/30 18:50","price":12800}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399