کمترین: 
13433.7
بیشترین: 
13433.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13433.7
زمان: 
11/30 10:00
قیمت بات تایلند امروز 30 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 بهمن 1397 , 13433.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":13433.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399