کمترین: 
3094
بیشترین: 
3094
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3094
زمان: 
11/30 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":3094}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399