کمترین: 
3008.6
بیشترین: 
3008.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3008.6
زمان: 
11/30 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3008.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":3008.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399