کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
11/30 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 30 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398