کمترین: 
351.5
بیشترین: 
351.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.5
زمان: 
11/30 10:00
قیمت دینار عراق امروز 30 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 351.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":351.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399