کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
11/30 10:00
قیمت ریال عمان امروز 30 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398