کمترین: 
4177
بیشترین: 
4177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4177
زمان: 
11/30 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 4177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":4177}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399