کمترین: 
3796.1
بیشترین: 
3796.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3796.1
زمان: 
11/30 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 30 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 3796.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":3796.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399