کمترین: 
791.1
بیشترین: 
791.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
791.1
زمان: 
11/30 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 30 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 791.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":791.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399