کمترین: 
5417
بیشترین: 
5417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5417
زمان: 
11/30 10:00
قیمت پوند امروز 30 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 بهمن 1397 , 5417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":5417}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398