کمترین: 
4744.4
بیشترین: 
4744.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4744.4
زمان: 
11/30 10:00
قیمت یورو امروز 30 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 بهمن 1397 , 4744.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 10:00","price":4744.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398