کمترین: 
1325.31
بیشترین: 
1340.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340.80
زمان: 
11/30 21:30
قیمت اونس طلا امروز 30 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 بهمن 1397 , 1340.80 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 03:00","price":1326.26},{"date":"1397/11/30 12:00","price":1325.31},{"date":"1397/11/30 12:30","price":1327.85},{"date":"1397/11/30 13:30","price":1329.55},{"date":"1397/11/30 15:00","price":1329.20},{"date":"1397/11/30 15:30","price":1328.59},{"date":"1397/11/30 18:00","price":1331.58},{"date":"1397/11/30 18:30","price":1333.12},{"date":"1397/11/30 21:00","price":1337.62},{"date":"1397/11/30 21:30","price":1340.80}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399