کمترین: 
147.03
بیشترین: 
149.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148.22
زمان: 
11/30 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 بهمن 1397 , 148.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 00:00","price":147.37},{"date":"1397/11/30 12:00","price":149.99},{"date":"1397/11/30 13:30","price":148.9},{"date":"1397/11/30 14:00","price":147.03},{"date":"1397/11/30 15:00","price":148},{"date":"1397/11/30 18:00","price":149.44},{"date":"1397/11/30 21:00","price":148.22}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398