کمترین: 
3971.9
بیشترین: 
4071
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4036.3
زمان: 
11/30 21:00
قیمت بیت کوین امروز 30 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 بهمن 1397 , 4036.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/30 00:00","price":3980},{"date":"1397/11/30 12:00","price":3991.4},{"date":"1397/11/30 13:30","price":3997.7},{"date":"1397/11/30 14:00","price":3971.9},{"date":"1397/11/30 15:00","price":3979.7},{"date":"1397/11/30 18:00","price":4071},{"date":"1397/11/30 21:00","price":4036.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399