کمترین: 
64.87
بیشترین: 
64.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.87
زمان: 
11/29 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 29 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 64.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 19:08","price":64.87}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398