کمترین: 
25
بیشترین: 
25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25
زمان: 
11/29 13:10
قیمت لیر سوریه امروز 29 بهمن 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 13:10","price":25}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398