کمترین: 
11
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
11/29 13:10
قیمت دینار عراق امروز 29 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 13:10","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398