کمترین: 
2354000
بیشترین: 
2394000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2394000
زمان: 
11/29 14:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 29 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 2394000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:24","price":2354000},{"date":"1397/11/29 14:42","price":2394000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398