کمترین: 
403
بیشترین: 
414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
413
زمان: 
11/29 19:10
قیمت بات تایلند امروز 29 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 بهمن 1397 , 413 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":403},{"date":"1397/11/29 13:10","price":413},{"date":"1397/11/29 15:40","price":414},{"date":"1397/11/29 15:50","price":413},{"date":"1397/11/29 16:50","price":414},{"date":"1397/11/29 17:00","price":413},{"date":"1397/11/29 17:10","price":414},{"date":"1397/11/29 17:20","price":413},{"date":"1397/11/29 17:30","price":414},{"date":"1397/11/29 17:40","price":413},{"date":"1397/11/29 17:50","price":414},{"date":"1397/11/29 18:20","price":413},{"date":"1397/11/29 18:50","price":412},{"date":"1397/11/29 19:10","price":413}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399