کمترین: 
3083
بیشترین: 
3159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3159
زمان: 
11/29 19:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 بهمن 1397 , 3159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/29 11:20","price":3088},{"date":"1397/11/29 11:50","price":3086},{"date":"1397/11/29 12:30","price":3083},{"date":"1397/11/29 13:10","price":3159},{"date":"1397/11/29 15:20","price":3157},{"date":"1397/11/29 18:30","price":3154},{"date":"1397/11/29 19:10","price":3159}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399